Awalokiteswara"W tradycji buddyjskiej uważa się, że Czenrezik jest uosobieniem, czy też skupia w sobie całą energię współczucia wszystkich Buddhów, która przejawia się w formie bóstwa. Kiedy zatem wykonujemy medytację Czenrezika, pozwalamy tej energii wypełnić nasz umysł, serce,ducha. Zapraszamy energię współczucia do naszego wnętrza. Ta praktyka pozwala nam złączyć się z energią nieograniczonego współczucia, ze źródłem tego współczucia, a nawet samemu stać się jego źródłem. Staramy się nim stać. Czenrezik przejawia się w różnych formach - w formie bóstwa o dwóch ramionach, czterech ramionach a nawet tysiącu ramiom. Czenrezik przejawia się na wiele sposobów. Instrukcje, jakimi się z wami podzielę, dotyczą Czteroramiennego Czenrezika i możemy powiedzieć, że to jest niejako jego podstawowa forma. Cztery ramiona reprezentują cztery właściwości, choć ściślej mówiąc powinniśmy je nazywać czterema aktywnościami, które wypływają z tych właściwości. Są nimi tak zwane cztery niezmierzoności, czyli niezmierzona miłość, współczucie, radość i bezstronność, czy też równość. I podkreślę jeszcze raz – nie chodzi o same właściwości, ale o powiązane z nimi działanie. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego cztery niezmierzoności reprezentuje czworo ramion a nie na przykład cztery głowy. Cóż, patrząc na to z perspektywy naszego ludzkiego ciała, głównym narzędziem wykonywania jakiejkolwiek pracy są nasze ręce. Zatem cztery sposoby działania, powiązane z czterema niezmierzonościami, przejawiają się za pomocą jego czterech ramion i rąk. Symbolizuje to sposób, w jaki Czenrezik przynosi pożytek innym - poprzez niezmierzoną miłość, współczucie, radość i bezstronność. Pokazuje to jak bardzo jest on oddany i przejęty losem innych istot."

cytat z wykładu J.Ś.Siedemnastego Gjalłanga Karmapy Ogjena Trinle Dordże


Acharya LamaOd piątku do niedzieli 16-18 grudnia 2016 będziemy gościć Aczarję Lamę Kelsang Wandi
z Kamalashila, który poprowadzi w naszym ośrodku praktykę Czenrezik oraz Tary. Aczarja Lama Kelzang Wangdi urodził się we wschodnim Butanie w roku 1970. Studiował przez 9 lat na uniwersytecie Karma Śri Nalanda w Rumteku (Sikkim), na którym uzyskał tytuł Aczarji i Ka Rabdziam. Potwierdza to, iż jest on w pełni wykwalifikowanym nauczycielem nauk i filozofii buddyjskiej. Przed przyjazdem do Europy nauczał przez kilka lat w Nalanda Szedra w Rumteku.
Zapraszamy do udziału w praktyce, szczegóły w pozycji menu "KALENDARIUM"

Dodatkowo Aczarja poprowadzi pudżę Tary

Kiedy Awalokiteśwara pewnego razu przebywał w Potali - w swoim pałacu - zobaczył cierpienie niezliczonych istot w samsarze i był tak wzruszony, że łzy napełniły jego oczy i spłynęły w dół. Z łez utworzyło się małe jezioro, z którego wyrósł kwiat lotosu. W tym lotosie urodziła się Zielona i Biała Tara. TaraObydwie są formami aktywności, która nieprzerwanie działą dla dobra wszystkich czujących istot. Zielona forma Tary to "zręczna, odważna Wyzwolicielka" , ponieważ wyzwala z cierpień samsary. "Zręczna", gdyż działa prędko i bez wahania. "Odważna", ponieważ przez nieograniczony czas obdarza tą cechą niezliczone stoty. Tara posiada wielką odwagę do tego, aby wszystkim istotom, niezależnie jak długo mogło by to trwać, wskazywać drogę z samsary. Tara jest formą żeńską, gdyż ucieleśnia Prażniaparamitę - matkę wszystkich Buddów, ową transcendentną mądrość, z której rodzą się wszyscy Buddowie.

Zielona Tara przedstawiana jest jako siedząca na lotosie z wyciągniętą prawą nogą, co symbolizuje jej gotowość do działania podczas gdy lewa pozostaje w pozycji siedzącej na znak kontemplacji, razem ukazują one harmonię mądrości i działania. Jej lewa dłoń jest wyciągnięta do przodu w geście pomocy i trzyma łodygę błękitnego lotosu, symbolu czystości intencji, unoszącego się nad jej ramieniem, a prawa udziela błogosławieństwa.

Zielona Tara chroni przed strachem oraz ośmioma cieniami zasłaniającymi umysłowi oświecenie: dumą (uosabianą przez lwy), złudzeniami i ignorancją (dzikie słonie), nienawiścią i gniewem (ogień), zazdrością (węże), błędnymi, fanatycznymi poglądami (bandyci i złodzieje), skąpstwem (więzy), pożądaniem i przywiązaniem (powodzie) oraz omamiającymi wątpliwościami (złe duchy i demony).