INSTYTUT MARPY
został założony w Szczecinie w 1998 jako inicjatywa uczniów
Khenpo Tsultrima Giamtso Rinpoczego,
jednego z najbardziej wykształconych i doświadczonych mistrzów medytacji
w tradycji njingma i kagju.
Instytut jest organizacją non-profit, której celem
jest przybliżanie nauk Buddy.

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

Aktualności

 

linia

Zaprzyjaźnione serwisy


karmapanitarthakhenpokarmapanitartha